Leave a comment

Zakres pomocy

Swoją ofertę pomocy kieruję do osób, które potrzebują wsparcia w pracy nad sobą; do osób, które doświadczają:

 • nasilenia trudnych emocji (lęku, złości, smutku)
 • obniżonego poczucia własnej wartości, silnej krytyki (siebie lub innych)
 • stresu, wypalenia zawodowego
 • powracających trudności w kontaktach z innymi (nieśmiałości, zależności, nadkontroli)
 • problemów rodzinnych lub w związku
 • zaburzenia odżywiania
 • depresji
 • nawracających dolegliwości fizycznych
 • konsekwencji trudnych doświadczeń z dzieciństwa, nadużyć
 • poczucia samotności, wyobcowania
 • przytłaczającej żałoby czy żalu po stracie
 • problemów w podjęciu nowych ról życiowych (np. osoby dorosłej, pracującej, rodzica, seniora)
 • jakiejś innej niemożności, która odbiera radość i sens życia

… oraz do tych, którzy:

 • chcą się rozwijać i odkrywać swój potencjał
 • szukają nowych rozwiązań w życiu zawodowym
 • pragną lepiej rozumieć siebie i otaczający ich świat